Change to English | Đổi Qua Tiếng Việt      
Trang Chủ ViệtFun   Trang Chủ VietSingle   Từ Điển Việt Nam   Thông Dịch Chuyển Ngữ   Về Chương Trình
Search / Tìm Kiếm
Bàn Phiếm Tiếng Việt: Tắt Mở

Từ Điển Đã Xong

 1. Tiếng Anh đổi qua Tiếng Việt
 2. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Anh
 3. Tiếng Anh đổi qua Tiếng Anh
 4. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Việt
 5. Tiếng Đức đổi qua Tiếng Việt
 6. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Đức
 7. Tiếng Pháp đổi qua Tiếng Việt
 8. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Pháp
 9. Tiếng Tây Ban Nha đổi qua Tiếng Việt
 10. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Tây Ban Nha
 11. Tiếng Nga đổi qua Tiếng Việt
 12. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Nga
 13. Tiếng Hàn đổi qua Tiếng Việt
 14. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Hàn
 15. Tiếng Trung Quốc đổi qua Tiếng Việt
 16. Tiếng Ý đổi qua Tiếng Việt
 17. Tiếng Bồ Đào Nha đổi qua Tiếng Việt
 18. Tiếng Nhật đổi qua Tiếng Việt
 19. Tiếng Việt đổi qua Tiếng Nhật
 20. Tiếng Séc đổi qua Tiếng Việt
Chương Trình Từ Điển Trên Mạng
   Chào mừng các bạn đã đến với mục Từ điển VietFun mới. Qua những ngày làm việc mệt mõi, cuối cùng, Quang đã làm xong từ điển đầu tiên "Tiếng Anh đổi qua Tiếng Việt". Bây giờ, Quang sẽ làm việc thứ hai là từ điển "tiếng Việt đổi qua Tiếng Anh". Qua một ngày và một đêm, cuối cùng Quang cũng đã hoàn tất từ điển "tiếng Anh đổi qua tiếng Việt". Với chương trình "Tiếng Đức đổi qua Tiếng Việt", có rất nhiều chữ không được thông dịch từ Đức qua Việt mà là Việt qua Anh, Quang sẽ trở lại và thông dịch cho bạn sau khi hoàn tất chương trình Dictionary này. Cám ơn rất là nhiều với những phận mở dữ liệu và chương trình trong Internet hôm nay, nó đã giúp Quang rất nhiều và dễ dàng làm chương trình này hơn.